Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Regulamin forum
#1
I.Postanowienia ogólne
1. Dostęp do Forum posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, którzy skorzystają z formularza pozwalającego umieścić wpis na Forum, zwani dalej Uczestnikami Forum
2. Uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administracja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników na łamach Forum. Użytkownik korzystając z Forum poprzez umieszczanie na Forum określonych Wpisów oraz Innych Materiałów oświadcza, iż przysługują mu wszelkie prawa (w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe) do umieszczanych na Forum wpisów oraz innych materiałów, a także że żadna osoba trzecia nie będzie rościć sobie do nich żadnych praw, ani też nie będzie podnosić wobec Administratora żadnych innych roszczeń związanych z tymi wpisami oraz materiałami.
3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).
4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
5. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach Forum przekazów reklamowych. Reklama na Forum jest płatna. W celu umieszczenia na Forum baneru reklamowego lub komercyjnego linku w Sygnaturze należy skontaktować się z Administracją Forum.
6. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w punkcie 3, 4 i 5 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia punktu 3,4, i 5 regulaminu. Administracja może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Uczestników Forum sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
7. Administracja dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
8. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

II. Zakładanie konta użytkownika
1. Aby stać się pełnoprawnym członkiem forum, który posiada dostęp do wszystkich zawartych na forum treści należy przejść przez proces aktywacji Administratora.
2. Założenie konta Użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zasad panujących na forum.
3. Zarejestrowany Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym:oświadcza, że są one zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (stosownie do ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) w celu realizacji usług dostępnych w ramach Serwisu.
4. Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się mailowo do administratora forum.
5. Użytkownik publikujący swoje wypowiedzi na Forum niniejszym upoważnia nieodpłatnie Administratora forum do: zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera, obróbki cyfrowej celem dostosowania ich do wymogów serwisu oraz umieszczania wypowiedzi w bazach danych.
6.Użytkownik zakładając konto na forum zgadza się jednocześnie na przesyłanie przez Administrację drogą mailową informacji handlowych.
7. Niedopuszczalne jest zakładanie więcej niż jednego konta Użytkownika
8. Nazwa Użytkownika (nick) nie może zawierać słów uważanych powszechnie za obraźliwe ani być adresem mailowym użytkownika.
9. Użytkownik ma prawo do używania Avataru. Grafika w nim użyta nie może łamać praw autorskich ani zawierać treści uważanych powszechnie za niegodne w prawem.
10.Użytkownik ma prawo do stosowania Sygnatury. Zabronione jest w niej stosowanie odnośników do stron komercyjnych i innych forów. Użytkownik może umieścić w Sygnaturze link do swojego portfolio. Umieszczanie takiego linku w innym miejscu skutkować będzie jego skasowaniem i ostrzeżeniem Użytkownika, a w przypadku ponownego umieszczania linków – banem na forum.
11. Należy unikać animowanych awatarów (obrazków pod loginem), a także animowanych obrazków w podpisach (sygnaturach) – chyba że animacja jest bardzo dyskretna.
12. Moderator ma prawo zmienić login Użytkownika, usunąć jego avatar, zdjęcie osobiste i/lub podpis, jeśli są one niezgodne z regulaminem.
13. Moderator ma prawo ostrzec lub zbanować Użytkownika łamiącego postanowienia forum, w szczególności osoby, które zakładają konto wyłącznie w celach rozpowszechniania reklamy.

III. Zakładanie wątków, pisanie postów, wstawianie zdjęć
1. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do zakładania nowych tematów (wątków) i pisania postów.
2. Nowy temat można stworzyć dopiero po przejrzeniu forum i upewnieniu się, że nie istnieje wątek poruszający te same zagadnienia.
3. Niedopuszczalne jest umieszczanie tematu w niewłaściwym dziale bądź tworzenie tego samego wątku w kilku działach jednocześnie.
4. Należy nadać wątkowi tytuł jednoznacznie wskazujący na rodzaj problemu. Nie mogą to być tytuły w rodzaju: „Pomocy!!!”, „Ratunku” itp.
5. Zabronione jest zamieszczanie w danym wątku tematycznym postów nic do zagadnienia niewnoszących, zawierających treści niezgodnych w tematem
6. Nie dopuszcza się tak zwanego „podbijania” wątku przez umieszczanie słów typu: „up”, „podbijam” itp.
7. Zabronione jest pisane tytułów wątków oraz samych postów w całości wielkimi literami, kolorem, zmienioną czcionką itp. Tego typu opcje można stosować jedynie w celu wyróżnienia części swojej wypowiedzi.
8. Prywatne dyskusje możliwe są w wątkach do tego przeznaczonych, shoutboxie oraz poprzez kanał wiadomości prywatnych.
9. Należy dbać o poprawność językową (ortografię i styl) tworzonych wypowiedzi. Wszelkie uwagi na temat błędów innych użytkowników zaleca się przekazywać w wiadomościach prywatnych, a nie publicznie.
10. Moderatorzy ani Administratorzy nie będą ingerować w poprawność stylistyczną i ortograficzną postów użytkowników forum.
11. Moderatorzy oraz Administratorzy mają prawo do przenoszenia, usuwania, scalania i łączenia wątków oraz postów aby zachować porządek na forum.
12. Odpowiadając na post, który znajduje się kilka pozycji wyżej w wątku należy użyć funkcji cytowania, żeby było wiadomo dla kogo jest przeznaczona odpowiedź.
13. Powinno się z umiarem korzystać z funkcji „cytuj”. Niedopuszczalne jest cytowanie długiej wypowiedzi tylko po to, żeby na końcu dopisać „zgadzam się” itp.
14. Moderatorzy oraz Administratorzy mają prawo do zmiany bądź zmodyfikowania nazwy wątku jeśli jest ona niewłaściwa bądź zawiera błędy ortograficzne.
15. Zabronione jest używanie słów powszechnie używanych za wulgarne, wzywania do nienawiści rasowej i podziałów religijnych, zawierania treści brutalnych i/lub pornograficznych w każdej postaci oraz podawanie linków prowadzących do takich treści.
16. Niedopuszczalne jest obrażanie innych Użytkowników forum i zakładanie wątków atakujących danego użytkownika.
17. Zabronione jest przeszkadzanie Użytkownikom forum w rozmowach prowadzonych w shoutboxie.
18. Zabronione jest wstawianie grafik w shoutboxie forum w postaci innej niż odnośniki prowadzące do tych grafik, dopuszczalnym wyjątkiem są emotikony.
19. Zabronione jest dodawanie do Galerii zdjęć naruszających prawa autorskie, prawa i uczucia osób trzecich, zawierających treści uważane za obsceniczne lub wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej etc. Administratorzy zastrzegają sobie prawo usunięcia zdjęć w przypadku ich niezgodności z regulaminem, polskim prawem lub w innych, wyjątkowych sytuacjach.
20. Użytkownik prezentuje swoje prace w wątku osobistym, założonym w dziale Galeria naszych prac. W zależności od użytej techniki prace należy pokazać w dziale „Prace decoupage” lub „Prace w innych technikach”. W dziale „Prace decoupage” winny znaleźć się przedmioty do których wykonania użyto przynajmniej w minimalnym wymiarze techniki decoupage. Ze względu na rozbieżności co do technik wchodzących w skład decoupage, w każdym przypadku ostateczna decyzja co do zamieszczenia pracy w odpowiednim dziale podejmowana jest przez autora pracy.
21. W wątkach osobistych pozwala się na wszelkie dygresje, poza łamiącymi prawo i szeroko pojętą przyzwoitość.
22. W wątkach osobistych prezentujemy wyłącznie prace własnego autorstwa. Nie zamieszczamy fotografii swoich ani innych prac w wątkach innych użytkowników.
23. Zdjęcia zamieszczanych prac winny posiadać wymiary umożliwiające wygodne ich przeglądanie, należy więc je odpowiednio opracować przed umieszczeniem na forum, korzystając z dowolnego programu graficznego. Fotografia nie może być większa niż 800 x 600px.
24.Zdjęcia można wstawiać korzystając z hostingu zewnętrznego (zalecany jest taki właśnie sposób, aby nie obciążać serwera forum) lub ładując bezpośrednio z zasobów komputera do załączników. Szczegółowe instrukcje znajdują się w dziale Porady techniczne forum.
25. Niedopuszczalne jest linkowanie do fotografii znajdujących się na blogu zamiast ich umieszczania w wątku. Forum nie jest sposobem na nabijanie frekwencji na swoich stronach internetowych.
26. Użytkownik powinien brać czynny udział w życiu forum. Oznacza to, że oprócz oczekiwania na komentowanie własnych prac należy oglądać i komentować prace innych. Komentarze pozwalają się rozwijać uczestnikom i są cennym wkładem w życie forum.
27. Użytkownicy, którzy ograniczają się do komentowania wyłącznie lub niemal wyłącznie we własnych wątkach będą otrzymywać ostrzeżenie od Moderatora., a ich zachowanie będzie traktowane jako autoreklama. W przypadku kontynuowania takiej działalności konto Użytkownika będzie usuwane.
28. Administracja i Moderatorzy forum będą wdzięczni za pomoc Użytkowników w dbaniu o właściwe funkcjonowanie forum poprzez wychwytywanie nieprawidłowości i postów łamiących regulamin. Służy temu przycisk „Zgłoś” pod każdym postem oraz dział „Problemy techniczne”.

IV. Udział w konkursach i wymianach
1. Konkurs może ogłosić każdy czynny Użytkownik forum.
2. Nagrody w konkursie może ufundować organizator konkursu, inny Użytkownik, bądź pozyskany sponsor.
3. Prawo do udziału w konkursach i wymianach ma Użytkownik posiadający co najmniej miesięczny staż na forum i 50 napisanych postów.
4. Niedopuszczalne jest głosowanie na swoją pracę i namawianie innych do głosowania na nią, bądź na pracę innej osoby.
5. Zabronione jest zakładanie kilku kont w celu oddania więcej niż jednego głosu
6. Moderatorzy i Administratorzy mają prawo do usuwania głosów łamiących regulamin.
7. Każdy konkurs posiada swój własny regulamin określony przez twórcę konkursu, zgodny z ogólnym regulaminem konkursów dostępnym na forum.

V. Postanowienia końcowe
1. Forum jest miejscem przyjaznym i sprzyjającym rozwojowi.
2. Dbanie o jakość forum jest przywilejem, ale także obowiązkiem każdego Użytkownika forum.
3. Forum to Użytkownicy, a Użytkownicy to forum - starajmy się o tym pamiętać.
Nie krytykuje się tylko tych, którzy nic nie robią
Reklama


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości